X

Studime Jashtë vendit

Si mund t’ju ndihmojmë

Në përzgjedhja e universitetit të duhur;
Në përgatitja e dosjes për aplikim;
Në aplikimin në universitetin e përzgjedhur;
Në aplikimin për vizë studimesh në ambasadën përkatëse;
Sigurimin e akomodimit pranë universitetit;

Proçesi Aplikimit

Hapi 1 Kontaktoni Your Education Key
Hapi 2 Flisni me një konsulent edukimi
Hapi 3 Njihuni me mundesitë e studimit që YEK ju ofron
Hapi 4 YEK dergon aplikimet në universitetet e përzgjedhura
Hapi 5 Merni oferten
Hapi 6 YEK asiston ne aplikimin tuaj per vize
si-mund-tju-ndihmojm