X

Pse duhet të studioni në Austri?

Sistemi i Arsimit

Sistemi i universitetit në Austri është pjesë e Sistemit të Bolonjës.
Për të ndjekur arsimin e lartë në këtë vend, ju ofrohen disa opsione zgjedhjeje si më poshtë:
  • Universitete Publike;
  • Universitete Private;
  • Fachhochschule (Universitete të Shkencës së Aplikuar).

Tarifat e shkollimit janë relativisht të ulëta.

Universitetet publike
Për qytetarët që nuk bëjnë pjesë në vendet e BE-së, pagesa e shkollimit është 726.72 € / semestër, plus 18 € / semestër për Unionin e Studentëve (Student Union)

Cilësia e Jetës

Në vitin 2017, Viena u rendit si qyteti me cilësinë më të lartë të jetës në Botë nga Agjencia Këshilluese Mercer (për të 8-tën herë).
Në përgjithësi, Cilësia e jetës në Austri është e një niveli shumë të lartë.

Siguria Sociale

Cilësia e lartë e jetës në Austri pasqyrohet nga shkalla e ulët e krimit në vend, niveli i lartë i sigurisë sociale dhe një infrastrukturë tërheqëse e rekreative.

… në qendër të Europës

E fundit por jo më pak e rëndësishme, Austria ka një vendndodhje gjeografike të përkryer për aventura udhëtimit përreth Europës.
Macbook-Flat-Mockup