X

Kurse gjuhe

We offer great services
 • Standard post with preview picture

  Anglisht

 • Standard post with preview picture

  Gjermanisht

 • Standard post with preview picture

  Italisht

 • Standard post with preview picture

  Frengjisht

Kurse gjuhe

Për të përmirësuar nivelin tuaj në një gjuhë të huaj për qëllime studimi, punësimi apo komunikimi, ju nevojitet një qendër kursesh e cila përqendrohet në qëllimet tuaja individuale dhe ju siguron një mësimdhënie me cilësi të lartë.
Your Education Key ju ofron kurse përgatitore në gjuhën angleze, gjermane, italiane dhe frënge nga niveli fillestar deri në nivelin e avancuar, duke u fokusuar në të gjitha aspektet e gjuhës, të cilat përfshijnë fjalorin, gramatikën, shqiptimin, leximin, shkrimin, të folurit dhe dëgjimin.
Disa nga cilësitë të cilat i bëjnë kurset tona ideale për çdo kategori studentësh:
 • Grupe me numër të vogël studentësh
 • Metoda bashkëkohore
 • Programe të përshtatura sipas fushave specifike profesionale
 • Mësues te kualifikuar
 • Ambiente të përshtatshme për studime

Kurse specifike

Për të përmirësuar nivelin tuaj në një gjuhë të huaj për qëllime studimi, punësimi apo komunikimi, ju nevojitet një qendër kursesh e cila përqendrohet në qëllimet tuaja individuale dhe ju siguron një mësimdhënie me cilësi të lartë.

Për fëmijë

Kurset për fëmijë të moshës 6 deri në 12 vjeç janë të programuara të jenë edukative, sfiduese, por në tënjëjtën kohë edhe argëtuese.
Ne kujdesemi që çdo grup të përbëhet nga fëmijë të së njëjtës moshë, me nivel dhe aftësi të njëjta gjuhësore.
Mënyra më e mirë për fëmijët për të mësuar një gjuhë të re në këtë moshë është përmes lojërave argëtuese dhe ushtrimeve që jo vetëm tërheqin vëmendjen e tyre, por edhe mundësojnë që ata të mësojnë me efikasitet.

Anglishte Biznesi

Duke qenë se në ditët e sotme gjuha angleze konsiderohet si një gjuhë globale në të gjitha aspektet e biznesit, shumë kompani kërkojnë që punonjësit e tyre të kenë një nivel të lartë të foluri dhe të shkruari në anglisht për të komunikuar në mënyrë efektive në punë.
Gjatë programit tonë të Anglishtes së Biznesit, ju do të mësoni se si të shpreheni më rrjedhshëm dhe me besim kur komunikoni me klientët dhe kolegët në situata të ndryshme të punës.

Anglishte e folur

Program i përshtatshëm për studentë të cilët kanë një nivel gjuhësor të lartë por ndjejnë vështirësi në komunikim.Gjatë këtij programi studentët punojnë në grupe nën drejtimin e mësuesit për të zhvilluar potencialin e tyre të plotë në komunikim.
Gjithashtu, studentët do të kenë mundësinë të diskutojnë rreth temave dhe situatave të ndryshme, si formale dhe joformale, si edhe të shprehin interesat dhe mendimet e tyre duke përdorur shprehjet e duhura ne mënyrë spontane.
pergatitje-per-provimet-nderkombetare

Përgatitje për provimet ndërkombëtare IELTS/TOEFL

IELTS dhe TOEFL janë çertifikimet e duhura në gjuhën angleze, nëse ju dëshironi të studioni apo punoni jashtë vendit.
Kursi përgatitor për provimet IELTS/TOEFL ofrohet nga mësues te kualifikuar dhe të përkushtuar, të cilët përgatisin klasat bazuar në nevojat specifike të studentëve, me synimin e përmirësimit të nivelit të tyre gjuhësor dhe njohjes paraprake me të gjitha seksionet e provimit (leximin, dëgjimin, të folurin dhe të shkruarin).
Përgatitja për provimin IELTS dhe TOEFL përfshin gjithashtu praktikë në gramatikë si edhe në aftësitë komunikuese. Gjatë këtij kursi, studentët do të kenë mundësinë të praktikojnë vazhdimisht teza të plota të këtyre provimeve, sipas standardeve dhe kritereve reale të kërkuara gjatë këtij testimi.